loading document
CURĂȚAREA CLĂDIRILOR top img

DOMO CARE POLITICA DE CALITATE | DOMO CARE

Principiul de bază și angajamentul DOMO CARE S.A. dar și filosofia fiecărui angajat al său este de a furniza clienților săi servicii de curățenie și la modul general de Facility Management, care să satisfacă pe deplin toate pretențiile, să se conformeze cu legislația și cu cerințele de reglementare și să atingă obiectivele de calitate stabilite de companie pentru fiecare lucrare pe care și-o asumă.

Pentru a reuși cele de mai sus:

A adoptat Sistemul de Management al Calității, în acord cu Standardele Internaționale după EN ISO 9001 : 2015, Sistemul de sănătate și securitate în muncă OHSAS 18001 : 2007 / ELOT 1801 : 2008, Sistemul de management al mediului ΕΝ ISO 14001 : 2015. Compania respectă cu strictețe aceste standarde și le aplică la nivelul întregii structuri ierarhice a companiei și în toate activitățile ce au implicații asupra calității serviciilor sale și pentru satisfacerea clienților săi.

Adoptând principiul îmbunătățirii continue, investește în om și respectă clientul.